Vanliga frågor


Allmänt
Var på kortet hittar jag kort-ID och säkerhets-ID?
Ditt korts kort-ID och säkerhets-ID återfinns på baksidan av kortet, ovanför den svarta magnetremsan.
Vad händer om jag kastar bort kortets följebrev?
Du bör klara dig genom att läsa några vanliga frågor och svar. Om aktiveringskoden för ditt kort fanns i brevet, måste du kontakta företaget, personen eller gruppen som genomför kampanjen som du fick kortet genom, för att erhålla din aktiveringskod. Vår kundtjänst kan inte ta fram aktiveringskoderna åt dig.
Vad händer om mitt kort blir borttappat, stulet eller skadat?
Korten ska hanteras som kontanter – om de efter mottagandet blir borttappade, stulna eller skadade, kan de inte ersättas. Kort som levererats med något slags fabrikationsfel kommer att bytas ut efter vår bedömning.
Kan jag köpa ett kort?
Vi erbjuder kort för företagsdistribution och inte för personligt bruk. Kontakta oss via e-post på sales@edgeloyalty.co.uk om du vill göra en förfrågan om köp av förbetalda kort för företag.
Aktivering av kortet
Hur aktiverar jag mitt kort?
Klicka bara på länken ”Activate Card” (Aktivera kort) på activateacard.com och följ de olika stegen. Läs kortets följebrev. Korten måste aktiveras inom en fastställd tidsram och vissa kort kräver en aktiveringskod.
Varför aktiveras inte mitt kort?
Läs kortets följebrev. Korten måste aktiveras inom en fastställd tidsram och vissa kort kräver en aktiveringskod för ytterligare säkerhet. Denna tid varierar beroende på när kortet skickades ut och vilken kampanj det gäller. Om ditt kort har passerat sin aktiveringsperiod utan att aktiveras, blir det ogiltigt. Enligt villkoren kommer pengarna på kortet därefter att tas bort och inte längre vara tillgängliga. Om ditt korts aktiveringsperiod inte har gått ut, väntar du 24 timmar och försöker igen.
Hur får jag tag i min aktiveringskod?
Aktiveringskoden är en säkerhetskontroll för att garantera att det är kortets avsedda mottagare som faktiskt aktiverar det. Aktiveringskoden står inte tryckt på kortet och krävs inte för alla kort. Vår personal för förbetalda kort har inte tillgång till aktiveringskoderna. Kortets följebrev innehålller uppgifter om hur du får tag i din aktiveringskod.
Hur lång tid efter aktiveringen kan jag börja använda mitt kort?
Du måste vänta 24 timmar efter aktiveringen innan du kan använda det. Detta är den tid som det tar för vår bank att föra över pengarna till ditt konto. Tänk på det som en överföring mellan bankkonton som tar en dag.
Användning, saldo och avgifter för kortet
Var och hur kan jag lösa in kortet?
Ditt kort kan användas hos valfri handlare i världen som godtar MasterCard, efter handlarens gottfinnande. För att göra ett inköp: dra ditt kort i kassan, välj ”credit” (kredit)och därefter ”ok” och signera ditt köp. Se efter på nätet att ditt kort har ett saldo, att transaktionen inte överstiger det tillgängliga saldot och att du inte använder kortet till hasardspel eller till att tanka på en automatstation. Om kortet avvisas, kan kvittot från den avvisade transaktionen ge ytterligare information om varför den misslyckades.
Kan jag använda kortet på nätet?
Ja, ditt kort kan användas hos de flesta näthandlare. Vissa näthandlare väljer att inte godta förbetalda kort. Om ditt kort inte fungerar på nätet, kan du kontrollera på activateacard.com att kortet uppvisar ett saldo och prova igen på en annan webbplats.
Hur lång tid efter aktiveringen måste jag använda mitt kort?
Kortets giltighetsperiod efter aktivering framgår av ”VALID THRU”-datumet på framsidan av kortet. Om det aktiveras, förblir kortet giltigt till och med den sista dagen i den sista giltighetsmånaden. Om du inte använder hela eller delar av beloppet på kortet innan giltighetsperioden går ut, kommer kortet att bli ogiltigt. Enligt villkoren kommer de kvarvarande pengarna på kortet därefter att tas bort och inte längre vara tillgängliga.
Vad händer om det inte är jag som utfört någon av transaktionerna som visas på mitt kort?
Om det har gjorts bedrägliga transaktioner med ditt kort, bör du kontakta oss omedelbart, så att vi kan spärra kortet. Eventuella transaktioner som inte gjorts av dig måste bestridas direkt hos den återförsäljare som behandlade transaktionen eller hos de lokala myndigheterna.
Hur kontrollerar jag mitt saldo och mina transaktioner?
Du kan kontrollera saldo och transaktioner på nätet genom att klicka på knapparna ”Check Balance and Transactions” (kontrollera saldo och transaktioner) på activateacard.com och ange dina kortuppgifter.
Kan jag använda detta kort för att göra depositioner?
Om handlaren medger det kan detta kort användas till att lägga depositioner för varor och tjänster (till exempel hotellrum). Beloppet som läggs som deposition kommer emellertid inte att bli tillgängligt igen förrän upp till 30 dagar efter att depositionen har återbetalats till kortet – längre tid än för de flesta kort. Vi rekommenderar inte att dessa kort används för depositioner.
Vilka är avgifterna för att använda mitt kort?
Transaktioner i den valuta som kortet laddats med medför inga avgifter. Transaktionsavgifter tillkommer för internationella transaktioner. Se villkoren för ytterligare upplysningar.
Kan jag sätta in pengar på kortet?
Nej, dessa kort är förbetalda kort med en engångsinsättning och inga ytterligare insättningar kan göras.
Kan jag använda kortet utomlands?
Ja, du kan använda kortet utomlands under förutsättning att handlaren godtar MasterCard. Transaktionsavgifter tillkommer för internationella transaktioner. Se villkoren för ytterligare upplysningar.
Hur många transaktioner kan jag göra med det här kortet?
Du kan göra så många transaktioner du vill, så länge var och en av dem ryms inom kortets tillgängliga saldo.
Kan jag ta ut kontanter?
Nej, dessa kort kan inte användas för att ta ut kontanter i uttagsautomater eller banker. Dessa kort kan inte bytas mot kontanter eller på något sätt användas för att köpa kontanter.
Har kortet en transaktionsbegränsning per dag eller per transaktion?
Nej, kortets disponibla medel kan förbrukas på en och samma gång eller genom flera transaktioner, utan begränsningar.
Måste jag förbruka hela beloppet på kortet på en och samma gång?
Nej, kortets disponibla medel kan förbrukas på en och samma gång eller genom flera transaktioner, utan begränsningar.
Vad händer om inköpsbeloppet överskrider kortets saldo?
När du gör ett inköp bör du känna till kortets saldo, så att du är säker på att beloppet på kortet täcker inköpsbeloppet. Om det inköpsbelopp du vill betala med kortet är större än det disponibla saldot, kan de flesta handlare låta dig betala mellanskillnaden kontant eller med ett annat betalningssätt. Detta kallas för att dela upp transaktionen.
Varför är mitt kort laddat med en annan valuta?
Se till att läsa kortets följebrev. Det är möjligt att kortet har utfärdats i EUR eller GBP med ett belopp som motsvarar beloppet i din nationella valuta. Om beloppet på kortet har blivit omräknat från din lokala valuta, är det möjligt att värdet är något högre eller lägre, beroende på valutakursen vid omräkningstillfället.