FAQ – najczęściej zadawane pytania


Informacje ogólne
Gdzie znajduje się identyfikator karty oraz identyfikator bezpieczeństwa na mojej karcie?
Identyfikator karty oraz identyfikator bezpieczeństwa znajdziesz na odwrocie swojej karty nad paskiem magnetycznym.
Co zrobić, jeżeli wyrzuciłem(-am) pismo dołączone do karty?
Powinieneś/powinnaś znaleźć odpowiedź, czytając kilka spośród przedstawionych tu odpowiedzi na pytania. Jeżeli w piśmie znajdował się kod aktywacyjny do karty, skontaktuj się z firmą, osobą lub grupą prowadzącą promocję, w ramach której otrzymałeś(-aś) kartę, aby móc otrzymać swój kod aktywacyjny. Nasz zespół ds. obsługi klienta nie jest w stanie uzyskać Twoich kodów aktywacyjnych.
Co zrobić, jeżeli moja karta zostanie zagubiona, skradziona lub uszkodzona?
Karty należy traktować jak gotówkę – otrzymane karty, które zostały zgubione, skradzione lub uszkodzone, nie podlegają wymianie. Karty obarczone wadą fabryczną zostaną wymienione według naszego uznania.
Czy mogę kupić kartę?
Oferujemy karty przeznaczone do dystrybucji wśród firm, a nie do użytku osobistego. Jeżeli chcesz zapytać o możliwość zakupu przedpłaconych kart firmowych, skontaktuj się z nami e-mailem pod adresem: sales@edgeloyalty.co.uk
Aktywacja karty
Jak aktywować kartę?
Wystarczy kliknąć link „Activate Card” (Aktywuj kartę) na stronie activateacard.com i wykonać wskazane czynności. Zapoznaj się z pismem dołączonym do karty. Karty należy aktywować w określonym terminie, a niektóre karty wymagają dodatkowo podania kodu aktywacyjnego.
Dlaczego moja karta nie aktywowała się?
Zapoznaj się z pismem dołączonym do karty. Karty należy aktywować w określonym terminie, a niektóre karty wymagają dla dodatkowego bezpieczeństwa podania kodu aktywacyjnego. Termin ten bywa różny w zależności od daty wysłania karty oraz od rodzaju promocji. Jeżeli upłynął okres aktywacji karty i nie została ona aktywowana, karta straci ważność i zgodnie z warunkami korzystania środki na karcie zostaną wyzerowane i nie będą już dostępne do wykorzystania. Jeżeli nie upłynął jeszcze termin aktywacji karty, odczekaj 24 godziny i spróbuj ponownie.
Jak odzyskać kod aktywacyjny?
Kod aktywacyjny jest formą weryfikacji bezpieczeństwa i ma na celu sprawdzenie, czy zamierzony odbiorca karty jest tą samą osobą, co osoba aktywująca kartę. Kod aktywacyjny nie jest wydrukowany na karcie. Zresztą nie wszystkie karty wymagają kodu aktywacyjnego. Nasze zespoły ds. kart przedpłaconych nie mają dostępu do kodów aktywacyjnych. W piśmie dołączonym do karty znajdują się informacje o tym, jak znaleźć kod aktywacyjny.
Jak długo po aktywacji muszę odczekać, zanim będę mógł/mogła użyć karty?
Aby móc skorzystać z karty, musisz odczekać 24 godziny. Tyle czasu trwa przekazanie przez nasz bank środków na Twoje konto. To swego rodzaju ekspresowy przelew bankowy.
Korzystanie z karty, saldo i opłaty
Gdzie i w jaki sposób mogę wykorzystać kartę?
Swoją kartę możesz wykorzystać u dowolnego akceptanta, który przyjmuje karty MasterCard Worldwide, według jego własnego uznania. Aby dokonać zakupu, należy przeciągnąć kartę przez terminal w sklepie, wybrać „credit” (kredytową) oraz „ok”, a następnie podpisać potwierdzenie. Dopilnuj, aby karta wyświetlała saldo w trybie online, transakcja nie przekraczała salda środków oraz aby karta nie była wykorzystywana do uprawiania hazardu lub do płacenia za paliwo w dystrybutorach samoobsługowych. Jeżeli karta została odrzucona, wówczas na rachunku za odrzuconą transakcję możesz znaleźć informacje na temat przyczyn niezrealizowania transakcji.
Czy mogę korzystać z karty w Internecie?
Tak, ze swojej karty możesz korzystać u większości akceptantów internetowych. Niektórzy akceptanci internetowi nie przyjmują kart przedpłaconych według własnego uznania. Jeżeli Twoja karta nie działa w Internecie, sprawdź, czy na stronie activateacard.com widoczne jest jej saldo, i spróbuj ponownie na innej stronie.
Do kiedy muszę wykorzystać kartę po aktywacji?
Data ważności Twojej karty po aktywacji pokazana jest jako data „VALID THRU” (ważne do) na awersie karty. Po aktywacji Twoja karta jest ważna do ostatniego miesiąca wskazanego w dacie ważności. Jeżeli nie wykorzystasz całości lub części środków znajdujących się na karcie przed upływem terminu ważności, karta straci ważność i zgodnie z warunkami korzystania wszelkie pozostałe środki na karcie zostaną wyzerowane i nie będą już dostępne do wykorzystania.
Co zrobić, jeżeli nie dokonałem(-am) transakcji widocznej w historii mojej karty?
Jeżeli doszło do oszukańczej transakcji na Twojej karcie, należy niezwłocznie skontaktować się z nami, abyśmy mogli zablokować kartę. Reklamacje dotyczące wszelkich transakcji, które nie zostały dokonane przez Ciebie, należy składać u detalisty, który przetworzył daną transakcję lub u władz lokalnych.
Jak sprawdzić swoje saldo i dotychczasowe transakcje?
Saldo i historię transakcji możesz sprawdzić przez Internet poprzez kliknięcie przycisku „Check Balance and Transactions” (Sprawdź saldo i transakcje) na stronie activateacard.com i podanie danych karty.
Czy karta może służyć do wpłacania zaliczek?
Według własnego uznania akceptant może zezwolić na wpłaty zaliczek za towary i usługi (np. pokoje hotelowe). Jednak środki wpłacone jako zaliczka będą ponownie dostępne dopiero do 30 dni od momentu zwrotu zaliczki na kartę – a zatem później niż w przypadku większości kart. Nie zalecamy korzystania z kart do wpłacania zaliczek.
Jakie są opłaty za korzystanie z karty?
Transakcje w walucie, którą zasilona jest karta, nie są obciążone opłatami. Za transakcje międzynarodowe pobierane są opłaty – dodatkowe informacje można znaleźć w warunkach korzystania.
Czy mogę wpłacać środki na kartę?
Nie, karty te są kartami przedpłaconymi zasilanymi jednorazowo i nie można na nie wpłacać środków.
Czy mogę korzystać z karty za granicą?
Tak, karta może służyć do dokonywania transakcji międzynarodowych, o ile dany akceptant przyjmuje karty MasterCard. Za transakcje międzynarodowe pobierane są opłaty – dodatkowe informacje można znaleźć w warunkach korzystania.
Ile transakcji mogę wykonać za pomocą karty?
Za pomocą karty możesz dokonać dowolną liczbę transakcji pod warunkiem, że każda transakcja mieści się w granicach dostępnego salda karty.
Czy mogę wypłacać gotówkę z karty?
Nie, tego rodzaju kart nie można używać w bankomatach ani bankach do wypłacania gotówki. Kart tych nie można także wymienić na gotówkę ani w inny sposób wykorzystać do zakupu gotówki.
Czy na karcie ustawiony jest dzienny limit transakcji lub limit wysokości pojedynczej transakcji?
Nie, środki dostępne na karcie można wykorzystać jednorazowo lub w ramach wielu transakcji bez ustalonego limitu.
Czy muszę wydać całą kwotę z karty jednorazowo?
Nie, środki dostępne na karcie można wykorzystać jednorazowo lub w ramach wielu transakcji bez ustalonego limitu.
Co zrobić, jeżeli kwota zakupu przekracza saldo dostępne na mojej karcie?
Dokonując zakupu, powinieneś/powinnaś znać saldo karty, aby mieć pewność, że znajduje się na niej wystarczająco dużo środków na pokrycie kwoty zakupu. Jeżeli kwota zakupu, którego chcesz dokonać za pomocą karty, jest wyższa niż dostępne saldo, u większości akceptantów będziesz mógł/mogła dopłacić różnicę w gotówce lub za pomocą innej metody płatności. Taka płatność nazywa się transakcją dzieloną.
Dlaczego moja karta jest zasilona w innej walucie?
Przeczytaj dokładnie pismo dołączone do karty. Możliwe, że Twoja karta została wydana w równowartości Twojej lokalnej waluty w EUR lub GBP. Jeżeli kwota na karcie została przeliczona z Twojej waluty lokalnej, możliwe, że będzie ona nieco wyższa lub niższa w zależności od kursu walut z dnia przeliczenia.