Algemene voorwaarden


1: Inleiding op de algemene voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Edge Loyalty UK Limited (ondernemingsnummer 09950616) ('ELS', 'we', 'wij', 'ons' en 'onze')

 2. Deze algemene voorwaarden ('algemene voorwaarden') zijn van toepassing op uw gebruik van onze Edge Loyalty UK Prepaid MasterCard-kaart ('kaart'), die ELS u toestaat te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

 3. Deze kaart wordt aan ons uitgegeven door Paysafe Financial Services Limited (ondernemingsnummer 04478861) ('uitgever'), conform een licentie van MasterCard International Incorporated. MasterCard is een geregistreerd handelsmerk van MasterCard International Incorporated.

 4. Wij hebben rechten op de kaart (inclusief het saldo hierop) volgens onze overeenkomst met de uitgever. We geven u echter toestemming onze kaart te gebruiken op basis van deze algemene voorwaarden. Alle mogelijke rechten die u hebt met betrekking tot de kaart onder deze algemene voorwaarden zijn jegens ons en niet jegens de uitgever en u erkent en gaat ermee akkoord dat de uitgever geen aansprakelijkheden jegens u heeft.

 5. Deze algemene voorwaarden, in combinatie met de voorwaarden die achter op de kaart staan vermeld, behelzen de volledige en exclusieve akkoordverklaring tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze kaart.

 6. Door de kaart [te ondertekenen of] te gebruiken in een winkel of op een locatie ('retailer') met de bevoegdheid om de kaart te accepteren gaan [u en alle latere gebruikers] ('kaarthouder') ('u' en 'uw') van de kaart [bekend of anoniem] ermee akkoord gebonden te zijn aan de hier vermelde algemene voorwaarden.

 7. De kaart is niet overdraagbaar en het is u niet toegestaan een ander de kaart te laten gebruiken.

 8. Deze overeenkomst is onderworpen aan de Engelse wetgeving en aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

 9. Alle bepalingen van deze overeenkomst worden nietig verklaard wanneer en in de mate dat de wet deze uitdrukkelijk verbiedt.

 10. In het geval wordt vastgesteld dat enige bepaling van deze overeenkomst onwettig of onafdwingbaar is, wordt deze bepaling geschrapt of in de minimaal vereiste mate aangepast zodat deze overeenkomst verder volledig van kracht en afdwingbaar blijft.

 11. De algemene voorwaarden in deze overeenkomst kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd wanneer de uitgever, ELS of het toepasselijk recht dit vereisen. We stellen u ten minste 60 dagen van tevoren op de hoogte van dergelijke wijzigingen door een bijgewerkte versie van de algemene voorwaarden op activateacard.com te publiceren, tenzij de wet of de uitgever stelt dat we een dergelijke wijziging in minder dan 60 dagen dienen door te voeren. In de bijgewerkte versie van de algemene voorwaarden wordt de datum vermeld waarop deze van kracht worden.

 12. De meest recente versie van de algemene voorwaarden wordt online op activateacard.com gepubliceerd of kan via de contactgegevens verderop in dit document worden aangevraagd.

2: Gebruik van de kaart
 1. De instructies voor het gebruik van uw cadeaukaart staan op de kaarthouder vermeld. Als u hulp nodig hebt bij het gebruik van uw kaart, kunt u de veelgestelde vragen raadplegen op activateacard.com of contact met ons opnemen via de contactgegevens verderop in dit document.

 2. U bent zelf verantwoordelijk voor het online controleren van uw transactiegeschiedenis en voor het in de gaten houden van uw beschikbare saldo. U kunt het saldo en de transactiegeschiedenis bekijken op activateacard.com of deze informatie opvragen via de contactgegevens die verderop in dit document staan vermeld.

 3. Deze kaart is een prepaidkaart die eenmalig van een bepaalde waarde is voorzien. Het is geen creditcard en het saldo op de kaart kan niet worden aangevuld.

 4. De kaart is pas geldig als deze [door u] is ondertekend en kan alleen worden gebruikt om goederen en diensten aan te schaffen in overeenstemming met deze overeenkomst.

 5. De kaart kan worden gebruikt om een aankoop te doen met een bedrag van maximaal of minder dan het beschikbare saldo, maar niet van meer dan het beschikbare saldo. Indien er na een aankoop saldo op de kaart overblijft, wordt dit niet contant aan de kaarthouder uitbetaald, maar kan dit worden gebruikt om aanvullende goederen of diensten bij een retailer aan te schaffen.

 6. Transacties kunnen bij bepaalde retailers worden geweigerd (bijvoorbeeld bij gokgelegenheden of bij retailers die geen MasterCard-prepaidkaarten accepteren). U erkent en gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor de weigering van een retailer om de kaart te accepteren of voor geweigerde transacties, behalve wanneer de transactie wordt geweigerd vanwege een handeling of verzuim van onze kant.

 7. De kaart kan niet worden gebruikt om contanten te verkrijgen en kan niet voor contant geld worden ingewisseld. Ook kan de kaart niet worden gebruikt voor kredietlijnen, als bescherming tegen rood staan of om incasso-, terugkerende of termijnbetalingen te doen.

 8. U gaat ermee akkoord de kaart niet te gebruiken bij niet-deelnemende of onbevoegde retaillocaties en deze ook niet voor illegale transacties te gebruiken.

 9. Het gebruik van de kaart kan door ons of door de uitgever worden beperkt of geblokkeerd als er verdachte activiteiten worden opgemerkt.

 10. Als een kaart wordt gebruikt om goederen of diensten aan te schaffen in een andere valuta dan die van de bijbehorende kaartrekening, wordt het transactiebedrag omgerekend naar de valuta van de kaartrekening op de dag dat wij de gegevens van de transactie ontvangen. We gebruiken hiervoor de door MasterCard® goedgekeurde wisselkoersen die voor een dergelijke transactie van toepassing zijn (zie www.mastercard.com/global/currencyconversion). Deze koersen worden niet door ons vastgesteld.

 11. Waar dit door de wet is toegestaan en wanneer dit nodig is voor het gebruik van de kaart en de verwerking van transacties worden gegevens over de kaart of over transacties die met de kaart zijn verricht met derden gedeeld. U vindt het volledige privacybeleid op activateacard.com.

 12. Als u een probleem hebt met een aankoop die u met de kaart hebt gedaan of als u een geschil hebt met een retailer, dient u zich rechtstreeks tot de retailer te richten. Als u het geschil niet met de retailer kunt oplossen, kunt u contact opnemen met de Edge Loyalty Client Services.

3: Activering en verval van de kaart
 1. De kaart moet binnen een vastgestelde periode na de uitgiftedatum worden geactiveerd. Zowel de uitgiftedatum als de activeringsperiode staan vermeld op de kaarthouder.

 2. U activeert de kaart door online naar activateacard.com te gaan en de kaartgegevens in te voeren.

 3. Wanneer u de kaart hebt geactiveerd, is het saldo de volgende werkdag vanaf 12.00 uur beschikbaar.

 4. De kaart vervalt als deze niet binnen de vastgestelde activeringsperiode wordt geactiveerd.

 5. Nadat de kaart is geactiveerd, is deze geldig tot en met de VALID THRU-datum die op de voorkant van de cadeaukaart staat vermeld.

 6. De VALID THRU-datum geeft de maand en het jaar aan waarin de kaart na activering vervalt.

 7. De vervaldatum is de laatste dag van de vermelde maand.

 8. Wanneer de kaart is vervallen, hebt u geen recht meer op enig resterend saldo. We sturen u hier vooraf geen herinnering voor.

 9. Wanneer de kaart is vervallen, opgezegd of door ELS geblokkeerd, worden transacties met de kaart geweigerd en kunt u de kaart niet langer gebruiken.

4: Verloren, gestolen of beschadigde kaarten
 1. Als u uw kaart verliest, als deze wordt gestolen of beschadigd raakt, of als u merkt dat er iets mis is met de kaart, dient u onmiddellijk contact op te nemen met ELS via de gegevens die verderop in dit document staan vermeld.

 2. U dient de kaart als contant geld te beschouwen. Als u de kaart verliest of als deze wordt gestolen, kunt u de waarde die op de kaart was opgeslagen niet op ons verhalen.

 3. U bent verantwoordelijk voor alle transacties die met de kaart worden verricht, inclusief onbevoegde transacties als gevolg van verlies of diefstal van de kaart, behalve als er sprake is van fraude of nalatigheid door ons personeel of onze vertegenwoordigers.

 4. We zijn niet verplicht om kaarten waarbij sprake is van misbruik, verlies, diefstal of beschadiging te vervangen of de waarde hiervan te restitueren, behalve wanneer wij een onder de consumentenwetgeving geldende voorwaarde of garantie hebben geschonden die niet in deze algemene voorwaarden kan worden uitgesloten. 

 5. Er wordt geen vervangende kaart uitgegeven tenzij u afdoende bewijs van aankoop, het volledige kaartnummer, de beschadigde kaart in het geval dat beschadiging het probleem is, en uw volledige identificatie kunt overleggen.

 6. U wordt niet verantwoordelijk gehouden voor kaarttransacties die plaatsvinden nadat u ons van het verlies of de diefstal van de kaart op de hoogte hebt gebracht.

 7. Als u frauduleuze claims voor onbevoegde transacties bij ons indient, kunt u worden vervolgd.

 8. Als tijdens vervolgonderzoek door ons blijkt dat u toestemming hebt gegeven voor enige betwiste transactie, zijn de hier gestelde algemene voorwaarden van toepassing en wordt het transactiebedrag niet gerestitueerd.

 9. Verzoeken ter vervanging van een kaart kunnen door ELS worden geweigerd als we frauduleuze of anderszins onwettige activiteiten vermoeden.

 10. Als de vervanging wordt goedgekeurd, wordt een nieuwe kaart uitgegeven met daarop het beschikbare saldo dat nog op de te vervangen kaart staat op het moment van vervanging.

 11. Mogelijk worden er vervangingskosten voor de kaart in rekening gebracht.

 12. U erkent en gaat ermee akkoord dat ELS niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden voor het gebruik van een verloren of gestolen kaart als u deze algemene voorwaarden hebt geschonden.

5: Geen compensatieregeling
 1. We informeren u hierbij dat de compensatieregeling voor financiële diensten niet van toepassing is op de kaart of het beschikbare saldo op de kaart.

 2. Het wordt u verder te verstaan gegeven dat er geen vergelijkbare regeling bestaat ter compensatie van kaarthouders in het geval dat de uitgever niet in staat is aan claims met betrekking tot de kaart of deze overeenkomst te voldoen.

6: Contact
 1. Als u informatie over de kaart wilt opvragen, dient u het volledige nummer van de cadeaukaart te kunnen opgeven.

 2. Er worden geen transactie- of saldo-overzichten voor de kaart naar u verzonden.

 3. Als u vragen hebt over uw uitgiftedatum, uw beschikbare saldo of uw transactiegeschiedenis, of vragen die niet worden beantwoord bij de veelgestelde vragen op activateacard.com, kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres support@activateacard.com of door te bellen naar 0345 216 7421 (VK) of +44 208 588 9922 (internationaal). Ook bij klachten kunt u op deze manieren contact met ons opnemen.