Veelgestelde vragen


Algemeen
Waar vind ik de kaart-ID en beveiligings-ID op mijn kaart?
U vindt de kaart-ID en de beveiligings-ID van uw kaart op de achterkant van de kaart, boven de zwarte magneetstrip.
Wat moet ik doen als ik de brief heb weggegooid die ik bij mijn kaart heb ontvangen?
U kunt waarschijnlijk de benodigde informatie wel vinden door deze veelgestelde vragen door te lezen. Als de activeringscode voor uw kaart in de brief stond vermeld, dient u contact op te nemen met het bedrijf, de persoon of de groep die de actie met de kaart heeft georganiseerd om uw activeringscode op te vragen. Ons klantenserviceteam kan geen activeringscodes voor u achterhalen.
Wat moet ik doen als ik mijn kaart ben verloren, of als deze is gestolen of beschadigd?
U dient deze kaarten als contant geld te beschouwen. Als een kaart na ontvangst wordt verloren, wordt gestolen of beschadigd raakt, kan deze niet worden vervangen. Als u een kaart met een fabrieksfout ontvangt, zullen we deze naar ons goeddunken vervangen.
Kan ik een kaart kopen?
We bieden alleen kaarten aan voor verspreiding door bedrijven, niet voor persoonlijk gebruik. Als u meer informatie wilt over het aanschaffen van prepaidkaarten voor bedrijven, kunt u contact met ons opnemen via sales@edgeloyalty.co.uk
Activering van de kaart
Hoe activeer ik mijn kaart?
U klikt eenvoudigweg op de link 'Activate Card' op activateacard.com en doorloopt daarna de stappen. Lees de brief die u bij uw kaart hebt ontvangen. Kaarten moeten binnen een specifieke periode worden geactiveerd en voor sommige kaarten is een activeringscode nodig.
Waarom lukt het niet om mijn kaart te activeren?
Lees de brief die u bij uw kaart hebt ontvangen. Kaarten moeten binnen een specifieke periode worden geactiveerd en voor sommige kaarten is een activeringscode nodig als extra beveiligingsmaatregel. De activeringsperiode varieert afhankelijk van de datum waarop de kaart is verstuurd en van de actie waar deze bij hoort. Als de activeringsperiode voor uw kaart is overschreden zonder dat de kaart is geactiveerd, vervalt uw kaart zoals aangegeven in de algemene voorwaarden voor gebruik. Het saldo op de kaart wordt dan gewist en is niet langer beschikbaar. Als de activeringsperiode voor uw kaart nog niet is overschreden, wacht u 24 uur en probeert u het vervolgens opnieuw.
Hoe kom ik aan mijn activeringscode?
De activeringscode is een beveiligingsmaatregel die ervoor moet zorgen dat de beoogde ontvanger van de kaart dezelfde persoon is die de kaart activeert. De activeringscode staat niet op de kaart zelf en is niet voor alle kaarten nodig. Ons team dat over de prepaidkaarten gaat heeft geen toegang tot activeringscodes. In de brief die u bij uw kaart hebt ontvangen staat waar u uw activeringscode kunt vinden.
Hoe snel kan ik mijn kaart gebruiken nadat ik deze heb geactiveerd?
Na activering dient u 24 uur te wachten voordat u de kaart gebruikt. Dit is de tijd die onze bank nodig heeft om het saldo naar uw rekening over te schrijven. Het is een soort bankoverschrijving waar een dag overheen gaat.
Gebruik van de kaart, saldo en kosten
Hoe en waar kan ik de kaart gebruiken?
U kunt uw kaart wereldwijd gebruiken bij retailers die MasterCard accepteren, naar goeddunken van de individuele retailer. Als u een aankoop wilt doen, haalt u uw kaart door de betaalautomaat bij de kassa, selecteert u 'credit' (krediet) en 'OK' en tekent u vervolgens voor uw aankoop. Zorg ervoor dat er online wordt aangegeven dat er saldo op uw kaart staat, dat het bedrag van de transactie niet boven het beschikbare saldo op de kaart uitkomt en dat u de kaart niet gebruikt om te gokken of om bij een onbemande benzinepomp te betalen. Als uw kaart wordt geweigerd, staat er mogelijk op de bon die u bij de geweigerde transactie krijgt meer informatie over de reden dat de transactie is mislukt.
Kan ik mijn kaart online gebruiken?
Ja, u kunt uw kaart bij de meeste online retailers gebruiken. Sommige online retailers zijn echter niet bereid om prepaidkaarten te accepteren. Als uw kaart online niet werkt, controleert u op activateacard.com of er saldo op de kaart staat en kunt u het opnieuw proberen bij een andere site.
Hoe lang heb ik na activering de tijd om mijn kaart te gebruiken?
De geldigheidsperiode van uw kaart na activering staat aan de voorkant van de kaart vermeld als de VALID THRU-datum. Als u uw kaart hebt geactiveerd, is deze geldig tot het einde van de laatste dag van de VALID THRU-maand. Als u nog saldo overhebt op de kaart wanneer deze geldigheidsperiode eindigt, vervalt uw kaart zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden, wordt enig resterend saldo op de kaart gewist en is dit niet langer beschikbaar.
Wat moet ik doen als ik een transactie voor mijn kaart zie die ik niet heb verricht?
Als er frauduleuze transacties met uw kaart zijn verricht, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen, zodat wij uw kaart kunnen blokkeren. Voor transacties die u niet hebt verricht dient u rechtstreeks verhaal te halen bij de retailer die de transactie heeft verwerkt of bij de plaatselijke autoriteiten.
Hoe controleer ik mijn saldo en transacties?
U kunt uw saldo en transacties online controleren door op de knop 'Check Balance and Transactions' op activateacard.com te klikken en uw kaartgegevens in te voeren.
Kan ik deze kaart gebruiken om aanbetalingen te doen?
Als de retailer hiermee akkoord gaat, kunt u deze kaart gebruiken om een borg te betalen voor goederen en diensten (zoals hotelkamers). Het bedrag dat u voor de borg hebt gebruikt, is echter mogelijk pas 30 dagen nadat de borg op de kaart is teruggestort weer beschikbaar. Dit duurt dus langer dan bij de meeste kaarten. We raden u daarom aan deze kaarten niet te gebruiken voor het betalen van een borg.
Wat zijn de kosten voor het gebruik van mijn kaart?
Voor transacties in de valuta die bij het laden van uw kaart is gebruikt gelden geen kosten. Er gelden wel transactiekosten voor internationale transacties. Raadpleeg de algemene voorwaarden voor meer informatie.
Kan ik saldo aan mijn kaart toevoegen?
Nee, dit zijn eenmalig geladen prepaidkaarten. Er kan geen saldo aan worden toegevoegd.
Kan ik deze kaart in het buitenland gebruiken?
Ja, u kunt uw kaart internationaal gebruiken wanneer de retailer MasterCard accepteert. Er gelden wel transactiekosten voor internationale transacties. Raadpleeg de algemene voorwaarden voor meer informatie.
Hoeveel transacties kan ik met deze kaart verrichten?
U kunt zoveel transacties met de kaart verrichten als u wilt, zo lang het bedrag van elke transactie maar binnen het beschikbare saldo op de kaart valt.
Kan ik contant geld opnemen?
Nee, deze kaarten kunnen niet bij pinautomaten of banken worden gebruikt om contant geld op te nemen. Deze kaarten kunnen niet voor contant geld worden ingewisseld of gebruikt worden om op welke manier dan ook contant geld te kopen.
Geldt er een bestedingslimiet per dag of per transactie voor de kaart?
Nee, u kunt het beschikbare saldo op uw kaart in één keer of in meerdere transacties uitgeven zonder dat hiervoor limieten gelden.
Moet ik het hele bedrag op mijn kaart in één keer uitgeven?
Nee, u kunt het beschikbare saldo op uw kaart in één keer of in meerdere transacties uitgeven zonder dat hiervoor limieten gelden.
Wat moet ik doen als het bedrag van mijn aankoop hoger is dan het saldo op mijn kaart?
Als u een aankoop doet, dient u te weten hoeveel saldo er op uw kaart staat, zodat u er zeker van kunt zijn dat het saldo voldoende is voor het bedrag van de aankoop. Als het bedrag van een aankoop die u met uw kaart wilt doen hoger is dan het beschikbare saldo, geven de meeste retailers u de mogelijkheid om het verschil bij te leggen met contant geld of met een andere betaalmethode. Dit wordt wel een gesplitste transactie genoemd.
Waarom is het bedrag op mijn kaart in een andere valuta dan die van mijn land geladen?
Lees de brief die u bij uw kaart hebt ontvangen goed door. Het is mogelijk dat uw kaart in plaats van in uw plaatselijke valuta in het equivalent hiervan in EUR of GBP is uitgegeven. Als het bedrag op uw kaart vanuit uw plaatselijke valuta is omgerekend, is het mogelijk dat de waarde iets hoger of lager uitvalt, afhankelijk van de wisselkoers op het moment van omrekenen.