Ehdot


1: Sopimusehtojen esittely
 1. Nämä sopimusehdot on valmistellut Edge Loyalty UK Limited (kaupparekisterinumero 09950616) (jäljempänä ELS ja Me, meille ja meidän)

 2. Nämä sopimusehdot (Sopimusehdot) koskevat ELS:n näiden Sopimusehtojen mukaisesti käyttöösi luovuttaman Edge Loyalty UK Prepaid MasterCard -korttisi (Kortti) käyttöä.

 3. Tämän Kortin on meille myöntänyt Paysafe Financial Services Limited (kaupparekisterinumero 04478861) (Myöntäjä) MasterCard International Incorporatedin lisenssin mukaan. MasterCard on MasterCard International Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki.

 4. Meillä on Myöntäjän kanssa tehdyn sopimuksen nojalla oikeudet Korttiin (mukaan lukien sen saldo). Valtuutamme kuitenkin sinut käyttämään Korttiamme näiden Sopimusehtojen perusteella. Kaikki oikeudet, jotka sinulla on Korttiin liittyen ja näiden Sopimusehtojen nojalla, ovat meidän myöntämiämme oikeuksia ja tiedostat sekä hyväksyt sen, että Myöntäjä ei ole missään vastuussa sinulle.

 5. Nämä Sopimusehdot sekä Kortin kääntöpuolella olevat ehdot edustavat täyttä ja yksinomaista hyväksymistä sinun ja meidän välillämme Korttimme käyttöäsi koskien.

 6. [Allekirjoittamalla tai] käyttämällä Korttia jälleenmyyjän myymälässä tai paikassa (Jälleenmyyjä), joka on valtuutettu hyväksymään Kortti, [sinä ja kaikki myöhemmät] (Kortin haltija) (Sinä ja Sinun) Kortin haltijat [tunnetut tai nimettömät] hyväksytte näihin Sopimusehtoihin sitoutumisen.

 7. Kortti ei ole siirrettävissä eikä Sinun tule antaa kenenkään toisen henkilön käyttää Korttia.

 8. Tämä Sopimus on Englannin lain ja englantilaisten oikeusistuinten yksinomaisen lainsäädännön alainen.

 9. Kaikki tämän Sopimuksen ehdot ovat pätemättömiä, missä nimenomaan niin sanotaan, ja lain rajoittamassa laajuudessa.

 10. Jos mikä tahansa tämän Sopimuksen ehto katsotaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseessä oleva ehto poistetaan tai sitä muokataan vähimmässä mahdollisessa määrin niin, että tämä Sopimus jää muulta osin täysin voimaan ja täytäntöönpanokelpoiseksi.

 11. Tässä Sopimuksessa olevat Sopimusehdot saattavat muuttua ajoittain Myöntäjän, ELS:n tai sovellettavan lainsäädännön vaatimuksesta. Ilmoitamme Sinulle ainakin 60 päivää aiemmin Sopimusehtojen muuttumisesta päivittämällä osoitteeseen activateacard.com päivitetyn version Sopimusehdoista, ellei laki tai Myöntäjä vaadi meitä tekemään muutosta alle 60 päivän ilmoituksella. Sopimusehtojen päivitetyssä versiossa ilmoitetaan niiden voimaanastumisen päivämäärä.

 12. Sopimusehtojen uusin versio julkaistaan verkossa osoitteessa activateacard.com tai alla olevien yhteystietojen kautta.

2: Kortin käyttö
 1. Lahjakorttisi käyttöohjeet on painettu kortin kuoreen. Apua kortin käyttöön saat osoitteen activateacard.com usein kysytyistä kysymyksistä (FAQ) tai alla olevista yhteystiedoista.

 2. Olet vastuussa tilitapahtumahistoriasi tarkistamisesta verkossa ja saatavilla olevan saldon tietämisestä. Voit tarkastaa saldon ja tilitapahtumahistoriasi osoitteessa activateacard.com tai alla olevien yhteystietojemme kautta.

 3. Kortti on etukäteen maksettu, kerran ladattu arvokortti, ei luottokortti, eikä sille voi ladata arvoa uudelleen.

 4. Kortti on [sinun] allekirjoitettava ja se on käytettävissä vain tämän Sopimuksen mukaisten hyödykkeiden ja palvelujen ostamiseen.

 5. Korttia voi käyttää ostokseen, joka on saatavilla olevan saldon suuruinen tai sen alle, mutta ei yli. Oston jälkeen jäljelle jäävää saldoa (jos sellaista on) ei makseta käteisenä Kortin haltijalle, mutta sitä voi käyttää Jälleenmyyjällä hyödykkeiden tai palvelujen ostoon.

 6. Joidenkin myyjien tilitapahtumat voidaan hylätä (kuten uhkapelimyyjät tai myyjät, jotka eivät hyväksy MasterCard Prepaid -kortteja). Hyväksyt ja ymmärrät, että emme ole missään vastuussa siitä, jos Jälleenmyyjä ei hyväksy Korttia tai tilitapahtumaa, pois lukien tapaukset, joissa tilitapahtuma on hylätty meidän toimestamme tai laiminlyöntimme seurauksena.

 7. Korttia ei voi käyttää käteisen hankkimiseen eikä sitä voi lunastaa käteiseksi tai käyttää luottorajana, tilinylityssuojana tai suoran veloituksen, toistuvien tai säännöllisten maksuerien maksamiseen.

 8. Hyväksyt olla käyttämättä Korttia jälleenmyyjillä, jotka eivät osallistu tai eivät ole valtuutettuja, etkä käytä korttia mihinkään laittomiin tilitapahtumiin.

 9. Me tai Myöntäjä voimme rajoittaa tai lopettaa Kortin käytön, jos epäilyttäviä toimia huomataan.

 10. Jos Korttia käytetään eri valuutassa olevien hyödykkeiden tai palveluiden ostoon kuin mitä liitetyn korttitilin valuutta on, tilitapahtuman määrä muunnetaan korttitilin valuutaksi sinä päivänä, kun saamme sen tiedot. Käytämme MasterCardin® valtuuttamia tilitapahtumaan sovellettavia muuntoarvoja (katso www.mastercard.com/global/currencyconversion) , jotka eivät ole meidän asettamiamme.

 11. Tietoja Kortista tai Kortilla tehdyistä tilitapahtumista luovutetaan kolmansille osapuolille lain salliessa ja myös silloin, kun se on tarpeellista Kortin toimintojen ja tilitapahtumien käsittelyn kannalta. Täydet tietosuojaehdot ovat sivulla activateacard.com

 12. Jos sinulla on ongelma Kortilla tehdyn ostoksen kanssa tai kiista Jälleenmyyjän kanssa, sinun täytyy selvittää asia suoraan osallisena olevan Jälleenmyyjän kanssa. Jos et pysty selvittämään kiistaa jälleenmyyjän kanssa, voit ottaa yhteyttä Edge Loyaltyn asiakaspalveluun.

3: Aktivointi ja erääntymisaika
 1. Kortti on aktivoitava tietyn ajan kuluessa myöntämisestä. Sekä Kortin myöntämispäivä että aktivointiajankohta ovat Kortin kuoressa.

 2. Aktivoi Kortti menemällä osoitteeseen activateacard.com ja anna kortin tiedot.

 3. Kun kortti on aktivoitu, sen varat ovat käytettävissä klo 12 seuraavana arkipäivänä.

 4. Jos Korttia ei aktivoida aktivointijakson aikana, se erääntyy.

 5. Kun kortti on aktivoitu, se on voimassa VALID THRU -päivämäärään asti, joka on painettu kortin etupuolelle.

 6. VALID THRU -päivämäärä ilmaisee aktivoinnin jälkeisen erääntymisen kuukauden ja vuoden.

 7. Eräpäivä on kuukauden viimeinen päivä.

 8. Kun kortti on erääntynyt, sinulla ei ole enää oikeutta jäljellä olevaa saldoa vastaavaan summaan. Emme anna sinulle huomautusta, ennen kuin tämä tapahtuu.

 9. Kun Kortti on erääntynyt, lopetettu tai estetty ELS:n toimesta, Kortin tilitapahtumat hylätään etkä voi käyttää Korttia

4: Kadonneet, varastetut tai vahingoittuneet Kortit
 1. Jos Kortti katoaa, varastetaan tai se vahingoittuu tai huomaat minkä tahansa virheen Korttiin liittyen, ota välittömästi yhteyttä ELS:ään alla oleviin yhteystietoihin

 2. Kohtele Korttia kuin käteistä. Jos Kortti katoaa tai se varastetaan, et voi vaatia saldoa vastaavaa summaa meiltä takaisin.

 3. Olet vastuussa kaikista Kortilla tehdyistä tilitapahtumista, mukaan lukien luvattomat tapahtumat, jotka saattavat aiheutua siitä, että korttia katoaa tai varastetaan, pois lukien tapaukset, joissa petos tai laiminlyönti on tapahtunut henkilökuntamme tai edustajiemme toimesta.

 4. Meillä ei ole velvollisuutta korvata tai palauttaa arvoa väärinkäytetyille, kadotetuille, varastetuille tai vahingoittuneille Korteille, ellemme ole rikkoneet ehtoja tai takuuta, jotka on kuluttajasuojalakiin sisällytetty ja joita emme voi jättää näissä sopimusehdoissa huomioitta. 

 5. Korvaavaa Korttia ei myönnetä, ellet esitä riittävää todistetta ostosta, Kortin täydellistä numeroa, vahingoittunutta Korttia, jos kortti on vahingoittunut, ja täysiä henkilötietojasi.

 6. Et ole vastuussa kortin tilitapahtumista, jotka tapahtuvat sen jälkeen, kun olet ilmoittanut meille kortin katoamisesta tai varastamisesta.

 7. Sinua vastaan saatetaan nostaa syyte, jos esität, että luvaton tilitapahtuma on johtunut meidän vilpistämme

 8. Jos myöhemmät tekemämme tutkimukset osoittavat, että riitautettu tilitapahtuma olikin sinun valtuuttamasi, näiden sopimusehtojen ehdot pätevät emmekä palauta tilitapahtuman määrää.

 9. ELS voi hylätä Kortin korvauspyynnön, jos epäilemme vilppiä tai muuta laitonta toimintaa

 10. Jos korvaus hyväksytään, uusi Kortti myönnetään korvattavan Kortin saatavilla olevan saldon määrän mukaan, jos sellaista korvauksen aikaan on.

 11. Sinulta voidaan veloittaa Kortin korvausmaksu

 12. Hyväksyt ja tiedostat, että ELS ei ota mitään vastuuta kadonneen tai varastetun Kortin käytöstä, jos olet olennaisesti rikkonut näitä sopimusehtoja

5: Ei korvausjärjestelmää
 1. Täten ymmärrät, että rahoituspalvelujen korvausjärjestelmä ei kata Korttia tai Kortilla olevia varoja.

 2. Ymmärrät myös, että samankaltaista järjestelmää ei ole olemassa korvauksen myöntämiseksi Kortin haltijoille, jos Myöntäjä ei pysty täyttämään Korttiin tai tähän sopimukseen liittyviä vaatimuksia.

6: Ota yhteyttä
 1. Jotta pääset Korttisi tietoihin, sinun on tiedettävä koko lahjakortin numero.

 2. Sinulle ei lähetetä Korttia koskevia tiedotteita.

 3. Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen support@activateacard.com tai puhelimitse numeroon 0345 216 7421 (UK) tai +44 208 588 9922 (kansainvälinen), jos sinulla on kysyttävää myöntämispäivästä, saldosta, tilitapahtumahistoriasta tai sinulla on kysymyksiä, joihin ei ole vastattu FAQ-osiossa osoitteessa activateacard.com, tai sinulla on valituksen aiheita.