OSS


Generelt
Hvor finder jeg kort-ID'et og sikkerheds-ID'et på mit kort?
Kort-ID'et og sikkerheds-ID'et til dit kort finder du på bagsiden af kortet oven over den sorte magnetstrimmel.
Hvad sker der, hvis jeg er kommet til at smide brevet væk, der fulgte med kortet?
Du vil finde de fleste af svarene ved at læse nogle af de ofte stillede spørgsmål (OSS). Hvis dit brev indeholdt aktiveringskoden til dit kort, skal du kontakte det selskab, den person eller gruppe, der kører kampagnen, som du modtog kortet til, for at få tilsendt din aktiveringskode. Vores kundeserviceteam kan ikke genskabe aktiveringskoder for dig.
Hvad hvis jeg mister mit kort, det bliver stjålet eller beskadiget?
Kort skal behandles som rede penge – mistede, stjålne eller beskadigede kort efter modtagelsen kan ikke erstattes. Kort, der modtages med fabrikationsfejl, erstattes efter vores skøn.
Kan jeg købe et kort?
Vi tilbyder kort til distribution i virksomheder og ikke til personlig brug. Hvis du gerne vi forhøre dig om køb af forudbetalte virksomhedskort, bedes du kontakte os på sales@edgeloyalty.co.uk
Kortaktivering
Hvordan aktiverer jeg mit kort?
Du behøver blot at klikke på linket 'Activate Card' på activateacard.com og følge instrukserne. Læs det medfølgende brev. Kort skal aktiveres inden for en angivet frist, og nogle kort kræver en aktiveringskode.
Hvorfor bliver mit kort ikke aktiveret?
Læs det medfølgende brev. Kort skal aktiveres inden for en angivet frist, og nogle kort kræver en aktiveringskode for ekstra sikkerhed. Denne frist varierer afhængigt af, hvornår kortet blev sendt, og til hvilken kampagne. Hvis dit kort overskrider aktiveringsperioden uden at blive aktiveret, vil det udløbe, og indeståender på kortet vil, jf. vilkår og betingelser for brug, blive slettet og ikke længere være tilgængelige. Hvis dit kort ikke har overskredet aktiveringsperioden, skal du vente i 24 timer og prøve igen.
Hvordan henter jeg min aktiveringskode?
Aktiveringskoden er et sikkerhedstjek, der skal sikre, at den påtænkte modtager af kortet er den samme person som den, der aktiverer det. Aktiveringskoden er ikke trykt på dit kort, og ikke alle kort fordrer en aktiveringskode. Vores team for forudbetalte kort har ikke adgang til aktiveringskoder. Brevet, der fulgte med dit kort, indeholder oplysninger om, hvordan du finder din aktiveringskode.
Hvor lang tid skal der gå, fra jeg har aktiveret mit kort, og til jeg kan bruge det?
Du skal vente i 24 timer, efter at du har aktiveret dit kort, før du må bruge det. Det er den tid, det tager for vores bank at lave overførslen til din konto. Tænk på det som en dag-til-dag-bankoverførsel.
Kortbrug, saldi og gebyrer
Hvor og hvordan indløser jeg kortet?
Dit kort kan anvendes i alle forretninger i verden, der accepterer MasterCard, efter den handlendes skøn. Du foretager et køb ved at køre dit kort igennem på salgsstedet, vælge 'credit' (kredit) og 'ok', og så underskrive for købet. Sørg for, at dit kort viser en saldo online, at transaktionen ikke overstiger saldoen på kortet, og at du ikke bruger kortet til spil eller automatbetaling på benzintanken. Hvis dit kort afvises, kan din kvittering for det afviste køb give dig flere oplysninger om, hvorfor transaktionen ikke går igennem.
Kan jeg bruge mit kort online?
Ja, dit kort kan anvendes i de fleste onlineforretninger. Nogle onlinebutikker kan vælge ikke at acceptere forudbetalte kort. Hvis dit kort ikke fungerer online, skal du tjekke på activateacard.com, at der er dækning og forsøge igen på et andet websted.
Hvor lang tid har jeg til at bruge mit kort efter aktivering?
Dit korts gyldighedsperiode efter aktivering vises som 'VALID THRU'-datoen på kortets forside. Hvis det aktiveres, er dit kort gyldigt til udgangen af den sidste dag i den gyldige måned. Hvis du ikke bruger alle eller kun en del af midlerne på kortet før udløb af gyldighedsperioden, vil dit kort udløbe og, i henhold til vilkårene og betingelserne vil eventuel resterende saldo på kortet ikke længere være tilgængelige.
Hvad hvis jeg ikke har udført en transaktion, der fremgår af mit kort?
Hvis der er udført svigagtige transaktioner på dit kort, skal du straks kontakte os, så vi kan spærre dit kort. For alle transaktioner, som du ikke selv har foretaget, skal du gøre indsigelse gældende direkte over for forhandleren, der behandlede transaktionen eller de lokale myndigheder.
Hvordan kontrollerer jeg min saldo og mine transaktioner?
Du kan kontrollere din saldo og dine transaktioner online ved at klikke på knappen 'Check Balance and Transactions' (kontroller saldo og transaktioner) på activateacard.com og indtaste dine kortoplysninger.
Kan jeg bruge dette kort til at betale et depositum?
Den handlende kan tillade, at kortet anvendes til at betale et depositum for varer og serviceydelser (f.eks. til hotelværelser). Det beløb, du betaler som depositum, vil først være tilgængelig igen op til 30 dage efter, at depositummet er blevet returneret til kortet – længere tid end de fleste kort. Vi anbefaler, at du ikke bruger disse kort til depositummer.
Hvilke gebyrer er der for at bruge mit kort?
Transaktioner i den valuta, som dit kort er fyldt op med, er gebyrfrie. Der er transaktionsgebyrer for internationale transaktioner – Se yderligere oplysninger i vilkårene og betingelserne.
Kan jeg indskyde ekstra midler på mit kort?
Nej, der kan kun forudindbetales én gang på disse kort, og der kan ikke indskydes ekstra midler.
Kan jeg bruge dette kort i udlandet?
Ja, du kan bruge dit kort internationalt, for så vidt den handlende accepterer MasterCard. Der er transaktionsgebyrer for internationale transaktioner – Se yderligere oplysninger i vilkårene og betingelserne.
Hvor mange transaktioner kan jeg foretage på dette kort?
Du kan foretage så mange transaktioner, du vil, på kortet, sålænge hver transaktion er inden for den disponible saldo på kortet.
Kan jeg hæve kontanter?
Nej, disse kort kan ikke anvendes i hæveautomater eller i banken til at hæve kontanter. Disse kort kan ikke på nogen måde ombyttes med kontanter eller anvendes til at købe kontanter for.
Er der en daglig beløbsgrænse eller grænse for antal transaktioner på kortet?
Nej, midlerne på dit kort kan anvendes helt på én gang eller over flere transaktioner uden begrænsning.
Er jeg nødt til at bruge hele det indestående beløb på min konto på én gang?
Nej, midlerne på dit kort kan anvendes helt på én gang eller over flere transaktioner uden begrænsning.
Hvad hvis købsbeløbet overstiger saldoen på min konto?
Når du foretager et køb, skal du kende saldoen på din konto for at sikre, at der er tilstrækkelig dækning for købet. Hvis købsbeløbet, som du ønsker at foretage med dit kort, er højere end den disponible saldo, vil de fleste handlende tillade, at du betaler forskellen i kontanter eller via en anden betalingsmetode. Der tales i så fald om en opdelt transaktion.
Hvorfor er mit kort fyldt op i en anden valuta?
Sørg for at læse det brev, der fulgte med dit kort. Det er muligt, at dit kort er blevet udstedt i med et EUR eller GBP, der svarer til din lokale valuta. Hvis saldoen på dit kort er blevet omregnet fra din lokale valuta, kan det være, at værdien er en smule højere eller lavere afhængig af den kurs, der var gældende på tidspunktet for omregningen.